Akdeniz Üniversitesi

TIP EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TIP EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 Programın Amacı: Son otuz yıl boyunca gerek dünya da gerekse ülkemizde Tıp Fakülteleri giderek kendi eğitim programlarını daha fazla sorgulamaya başlamış ve eğitim programlarında büyük değişimler yapmaya başlamışlardır. Bu dönemde eğitim programları toplumun öncelikli sağlık sorunlarına daha fazla odaklanmaya başlamış,  probleme dayalı öğrenim gibi öğrenci merkezli aktif eğitim modelleri, ölçme ve değerlendirme, eğitim programı geliştirme ve eğitim programını değerlendirme gibi uygulamalar yoğunluk kazanmıştır.  Bu değişim ve uygulamalarda Tıp Fakültelerinde Amerika da uzun yıllardır var olan ve ülkemizde de 1999 da kurulmaya başlayan Tıp Eğitimi Anabilim Dalları önemli bir görev üstlenmektedir. Şu an ülkemizde 18 Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimi ya da Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı vardır. Bu Anabilim Dallarında akademik çalışmalar ve araştırmalar yapacak insan gücünün yetiştirilmesine ihtiyaç vardır.

Şu an ülkemizde eğitim alanındaki lisans üstü eğitim programları, üniversitelerin Eğitim Bilimleri tarafından yürütülmekte olan Yüksek Lisans ve Doktora programlarından oluşmaktadır.  Bu programlar eğitim alanındaki temel kavram ve yaklaşımların öğrenilmesine faydalı olurken Tıp Eğitiminin temel özelliklerine tam olarak yanıt vermemektedir. Tıp eğitimi alanında şu anda Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitelerinde Yüksek Lisans programları vardır. Bu alanda yetişmiş insan gücü gereksinimi için bu tür Yüksek Lisans programlarına ihtiyaç vardır.

Bu gelişmeler ve gereksinimler ışığında, 2001 yılında kurulan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, alanın kurumsallaştırılmasına katkıda bulunmak, edindiği bilgi ve birikimi paylaşmak, tıp eğitimi ile ilgili kurumlara katkıda bulunmak için Tıp Eğitimi Yüksek Lisans Programını hazırlamıştır.

Mezuniyet sonrasında Tıp Fakülteleri Tıp Eğitimi (ve Bilişimi) Anabilim Dalları veya ilgili fakültelerinin eğitimle ilgili diğer birimlerinde görev yapma imkanı bulunmaktadır.

 Programa kabul şartları : Tıp Fakültesi,  Sağlık yüksek okulu, Diş hekimliği, Eczacılık Fakültesi bölümlerinden birinden mezun olmak.

 Dersler

I. YARIYIL

Ders adı

Ders durumu

Kuramsal saati

Uygulama  saati

Enstitü kredisi

Kredi

(ECTS)

Öğrenme ve Öğretmeye Giriş

Z

2

2

3

6

Tıpta Ölçme ve Değerlendirme

Z

4

2

5

10

Tıpta Öğrenme Ortamları

S

1

2

2

6

Eğitim felsefesi ve sosyolojisi

S

2

2

3

8

Seminer

Z

0

0

0

4

Danışmanlık

Z

0

1

0

4

 

II. YARIYIL

Ders adı

Ders durumu

Kuramsal saati

Uygulama  saati

Enstitü kredisi

Kredi

(ECTS)

Eğitim Programı Geliştirme ve Öğretim Tasarımı

Z

2

2

3

6

Eğitim Programını Değerlendirme

Z

2

4

4

6

Yeterliliğe Dayalı Eğitim

S

2

4

4

8

Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi           

S

1

4

3

6

Tıp Eğitiminde Araştırma

S

2

1

3

4

Seminer

Z

0

0

0

4

Danışmanlık

Z

0

1

0

4

Ayrıntılı bilgiye http://saglikb.akdeniz.edu.tr/tr adresinden ulaşılabilinir.

Sayfa Özeti: Tıp Eğitimi Yüksek Lisans Prog.

Sayfa Açıklaması: Tıp Eğitimi Yüskek Lisans Programı

Anahtar Kelimeler: