Akdeniz Üniversitesi

Mezuniyet Öncesi Eğitim

Anabilim dalımız öğretim elemanları tarafından mezuniyet öncesi tıp eğitiminde aşağıda belirtilen dersler verilmektedir.

Mezuniyet öncesi tıp eğitimi

Dönem I         32 saat mesleksel beceri eğitimi,

                        4 saat PDÖ nedir nasıl uygulanır

                        12 saat PDÖ eğitim yönlendiriciliği

                        38 saat SSP uygulamaları

Dönem II        56 saat ÖÇM uygulamaları

                        12 saat PDÖ eğitim yönlendiriciliği

Dönem III      185 saat mesleksel beceri eğitimi ve sınavları,

                        24 saat gönüllerin araştırma bloğu uygulamaları

                        70 saat Simüle Hasta uygulamaları

Dönem IV      12 saat mesleksel beceri eğitimi

Bu derslerin yanı sıra aşağıda belirtilen Koordinatörlük ve Kurul üyelikleride anabilim dalımız öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir.

Koordinatörlük-kurul üyelikleri ve danışmanlıklar

                        PDÖ Koordinatörlüğü

                        PDÖ Koordinatör yardımcılığı

                       Dönem III koordinatör yardımcılığı

                        SSP Koordinatör yardımcılığı

                        ÖÇM Kurulu

                        MYD Kurulu

                        Mezuniyet sonrası eğitimi yürütme kurulu

                        Senaryo Kurulu

                     

Sayfa Özeti: Mezuniyet Öncesi Eğitim

Sayfa Açıklaması: Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi

Anahtar Kelimeler: