Akdeniz Üniversitesi

Tarihçe

1998 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde ilk olarak Mesleksel Beceri Laboratuarı faaliyete geçirilmiş, 2001 yılında da Tıp Eğitimi Anabilim Dalı kurulmuştur. Anabilim Dalında halen, iki Doçent, bir Yardımcı Doçent, bir Uzman Doktor ve bir sekreter görev yapmaktadır.

Tıp Eğitim Anabilim Dalı çalışanları, mezuniyet öncesi lisans eğitiminde, mesleksel beceri eğitimleri, probleme dayalı öğrenim, özel çalışma modülleri, iletişim dersleri, kanıta dayalı tıp, sosyal sorumluluk projeleri ve mesleksel yabancı dil gibi yaklaşık 400 saatlik derslerde aktif görev almaktadır. Ek olarak Tıp Eğitim Anabilim Dalı öğretim üyeleri mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası eğitim öğretim kurullarında danışmanlık ve koordinatörlük görevlerini yürütmektedir.

Tıp Eğitim Anabilim Dalı çalışanları gerek kendi üniversitesi içerisinde gerekse farklı tıp fakültelerinde (Cumhuriyet Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi gibi) 400 den fazla öğretim üyesine Eğitim Becerilerini Geliştirme Kursu, 300 den fazla öğretim üyesine Probleme Dayalı Öğrenim kursu, 200 den fazla öğretim üyesine ise Ölçme ve Değerlendirme kursu vermiştir.

Tıp Eğitim Anabilim Dalı kurulduğu günden bu yana pek çok akademik faaliyette bulunmuştur. Bu kapsamda SCI ve SCI-E kapsamında 22 yayın, yurt dışı kongrelerde sunulmuş 32 bildiri, yurt içi dergilerde yayınlanmış 42 yayın, yurt içi kongrelerde sunulmuş 60'ın üzerinde bildiri bulunmaktadır. Yürütücülüğünü Tıp Eğitim Anabilim Dalı öğretim üyelerinin üstlendiği bir Avrupa Birliği projesi, mezuniyet öncesi tıp eğitimi ile ilgili tamamlanmış ve halen devam eden ulusal düzeyde projelerde bulunmaktadır. Ayrıca dört yıldır ülke genelinde yapılan Tıp Eğitimi Anabilim Dallarının Kış Okulu düzenlenmesinde anabilim dalı öğretim üyeleri aktif görev almaktadır.

Sayfa Özeti: Tarihçe

Sayfa Açıklaması: Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarihçesi

Anahtar Kelimeler: