Akdeniz Üniversitesi

Prof.Dr.Erol GÜRPINAR

 

 Alan

 Üniversite

 Yıl

Lisans

 Tıp Fakültesi

 İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Tıp Fak

 1991-1997

Tıpta Uzmanlık

 Halk Sağlığı

 Dokuz Eylül Ünv. Tıp Fakültesi

1999-2002
Yüksek Lisans

 Tıp Bilişimi

 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 2005-2007

Yüksek Lisans

 Tıp Eğitimi Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 2007-2009

Yardımcı Doçentlik Tarihi:

 2006

Doçentlik Tarihi:

 2010 (Tıp Eğitimi)

Profesörlük Tarihi:

 2015 (Tıp Eğitimi)


A.   Uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler :

 SCI-Expanded, SSCI Kapsamında yer alan makaleler

1.    Gürpınar E, Bati AH, Tetik C,Learning Styles of Medical Students Change in Relation to Time” Adv Physiol Educ, 35 (3), 307-311 (2011).

2.    Alimoglu MK, Gurpinar E, Mamakli S, Aktekin M, “Ways of coping as predictors of satisfaction with curriculum and academic success in medical school” Adv Physiol Educ, 35; 33-38, 2011.

3.    Gurpinar E, Alimoglu MK, Mamakli S, Aktekin M,  “Can Learning Style Predict Student Satisfaction With Different Instruction Methods and Academic Achievement in Medical Education?” Adv Physiol Educ, 34(4); 192-196, 2010.

4.    Bati AH, Tetik C, Gürpınar E, “Assessment of the Validity and Reliability of the Turkish Adaptation of the Study Process Questionnaire (R- SPQ-2F)”  Türk Klin Tıp Bilim Derg 30, 5, 2010.

5.    Gurpinar E, Zayim N, Ozenci CC, Alimoglu MK, “First Report About an E-Learning Application Supporting PBL: Students’ Usages, Satisfactions, and Achievements,” TOJET, 8, 55-63 (2009).

6.    Gurpinar E, Senol Y, Aktekin M, “Evaluation of Problem Based Learning by Tutors and Students in a Medical Faculty of Turkey,” KMJ, 41(2), 123-127 (2009).

7.    Gurpinar E, Zayim N, Basarici I, Gunduz F, Asar M, Oguz N, “E-Learning and Problem Based Learning Integration in Cardiology Education,” Anadolu Kardiyol Derg, 9 (3), 158-164 (2009).

8.      Gurpinar E, Basarici I, “E-learning in Cardiology Education,”  Anadolu Kardıyol Derg, 9 (4), 353 (2009).

9.    Tetik C, Gürpınar E, Bati AH, “Students’ Learning Approaches at Medical Schools Applying Different Curricula in Turkey” KMJ, 41(4), 311-316 (2009).

10. Alimoglu MK, Mamakli S, Gurpinar E, Aktekin M, “Medical Students Loose Their Competence In Clinical Skills Not Applied On Real Patients: Results Of Two-Year Cohort Study” Türk Klin Tıp Bilim Derg 31(6), 1356-1363 (2011).

11.  Gürpınar E, Kulac E, Tetik C, Akdeogan I, Mamakli S.Do learning approaches of medical students affect their satisfaction with problem-based learning?” Adv Physiol Educ, 37 (3), 85-88 (2013).

 

 SCI-Expanded, SSCI Kapsamı dışında diğer uluslar arası indekslerde yer alan makaleler

 12. Gurpinar E, Boz A, Alper O, “Cystic Fibrosis in Medical Education” J Community Med Health Edu 2:117. doi:10.4172/jcmhe.1000117 (2012).

13. Gürpınar E, Musal B, Aksakoglu G, Ucku R, “Comparison of Knowledge Scores of Medical Students in Problem-Based Learning and Traditional Curriculum on Public Health Topics,” BMC Medical Education, 8, 5-7 (2005).

14.  Kulac E, Sezik M, Aşcı H, Gürpınar E, “Learning Styles, Academic Achievement, and Gender in a Medical School Setting”, Journal of Clinical and Analytical Medicine, DOI: 10.4328/JCAM.2317.

15.  Gürpınar E, Alimoglu MK, Güzeller C, “Developing a Scale for Both Students and Facilitators to Evaluate Problem Based Learning”, Efficiency Journal of Clinical and Analytical Medicine, DOI: 10.4328/JCAM.314

 

  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.    Gurpinar E, Kulac E, Tetik C, Akdoğan, Mamakli S“Does Learning Approaches of Medical Students Affect Their Satisfaction with Problem Based Learning?” CY-ICER 2012, Cyprus, 2012.

  2.    Batı AH, Gurpinar E, Tetik C “The Change in Learning Approaches of The Students At Medical Schools Applying Different Curricula” CY-ICER 2012, Cyprus, 2012.

  3.    Gurpinar E, Alimoglu MK, Mamakli S, Aktekin M, “Can Learning Style Predict Student Satisfaction with Different Instruction Methods and Academic Achievement in Medical Education?” AMEE, Vienna, AUSTRIA, 2011, 101.

  4.    Alimoglu MK, Gurpinar E, Mamakli S, Aktekin M, “Ways of Coping as Predictors of Satisfaction with Curriculum and Academic Success in Medical School”, AMEE, Vienna, AUSTRIA,  178

  5.    Mamakli M, Alimoglu MK, Gurpinar E, Aktekin M, “Medical students lose their competence in clinical skills not applied on real patients: Results of 2-year cohort study”, AMEE, Vienna, AUSTRIA,  476.

  6.    Gurpinar E, Zayim N, Basarici I, Gunduz F, Asar M, Oguz N, “Instructional technologies in medical education: integration of e-learning and problem based learning” AMEE, Malaga, Spain, 237, 2009.

  7.    Gurpinar E, Zayim N, “E-Learning and Learning Styles in Problem Based Medical Education,” 2nd International Symposium of Computer and Instructional Technologies, Kusadası, Turkey, 858-860, 2008.

  8.    Gurpinar E, Zayim N, Özenci CC, “Instruction Technologies in Medical Education: Integration of E-learning and Problem Based Learning,” Future-e-Learning, Istanbul, Turkey, 585-592, 2008.

  9.    Gurpinar E, Alimoglu MK, Mamakli S, Aktekin M, “Job Satisfaction in Nonphysician Staff of Akdeniz University Hospital,” EGPRN, Vilnius, Lithuania, 48 2007.

  10. Alimoglu MK, Gurpinar E, Mamakli S,  Aktekin M, “Attitudes of Primary Care Providers Toward Vocational Retraining,” EGPRN, Vilnius, Lithuania, 47, 2007.

  11. Gurpinar E, Akyildiz F, Ozbudak O, Senol Y, “Evaluation of Problem Based Learning by Tutors in Akdeniz University School of Medicine,” AMEE, Genoa, Italy, 25, 2006.

  12. Senol Y, Alimoglu MK, Gurpinar E,  Turkay M, Aktekin M, “One Faculty’s Experience From Turkey in Curriculum Evaluation During Curriculum Change,” AMEE, Genoa, Italy, 189, 2006.

  13. Sindel M, Senol Y, Dora B, Cubukcu S, Gurpinar E, “Evaluation of Problem Based Learning Including Anatomy, Physical Medicine and Rehabilitation and Neurology Learning Goals by Students,”  4 th Asian-Pasific Iİntenational Congress of Anatomists, Kuşadası, Turkey, 247, 2005.

  14. Ergor A, Kilic B, Demiral Y, Gurpinar E, “Job Satisfaction of Employees at Health Centers in Turkey,” International Conference on Occupational Health Services, Helsinki, Finland, 113,  2005.

  15. Gurpinar E, Senol Y, Alimoglu MK, Aktekin M, Turkay M, Erengin H, “Evaluation of Student Satisfaction With Medical School,” 7th European Conference on Psychological Assessment, Malaga, SPAIN, 224, 2004.

  16. Gurpinar E, Senol Y, Alimoglu MK, Aktekin M, Turkay M, Erengin H, “Evaluation of Future Anxiety Among Medical Students,” 7th European Conference on Psychological Assessment, Malaga, SPAIN, 223, 2004.

  17. Gurpinar E, Senol Y, Alimoglu MK, Aktekin M, Turkay M, Erengin H, “Evaluation of Social Life Among Medical Students,” 7th European Conference on Psychological Assessment, Malaga, SPAIN, 223, 2004.

  18. Senol Y, Aktekin M, Alimoglu MK, Turkay M, Erengin H, Gurpinar E, Akaydin M, “A Social Point of View to Medical Education: Rates of Old and New Smokers Among Medical Students,” 7th European Conference on Psychological Assessment, Malaga, SPAIN, 226, 2004.

  19. Alimoglu MK, Senol Y, Aktekin M, Turkay M, Erengin H, Gurpinar E, Akaydin M, “Psychological Assessment of Medical Students by Using General Health Questionnaire,” 7th European Conference on Psychological Assessment, Malaga, SPAIN, 222, 2004.

  20. Aktekin M, Senol Y, Alimoglu MK, Erengin H, Turkay M, Gurpinar E, Akaydin M, “Effects of Medical Education on the Students: Psychological Assessment for Anxiety and Depression,” 7th European Conference on Psychological Assessment, Malaga, SPAIN, 222, 2004.

  21. Ergor A, Kilic B, Gurpinar E, Demiral Y, “Occupational Risks of Primary Health Care Workers: Fırst Step for Preventıon,” 7th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion, Viyana, 212-213, 2004.

C. Yazılan uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

--

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1.  Gürpınar E, Alimoğlu MK, Tetik C, Akdogan I, “Can Different Curriculum Types Affect Opinions of Tutors and Students About Problem Based Learning?”, Ege Journal of Medicine  51(2): 103-109, (2012).

2. Gürpınar E, Alimoğlu MK, Kulaç E, Nacar M, Budakoğlu I, Karaoğlu N, Yılmaz ND, Öncü S, Taşkıran C, Çalışkan A, Gönüllü İ, Onan A, Mamaklı S. "Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Mesleksel Beceri Eğitimine Yönelik E-Öğrenme Uygulaması" Tıp Eğitimi Dünyası, 34, 33-41 (2012)

3.  Kulaç E, Gürpınar E, Uysal HH, "Süleyman Demirel Üniversitesi  Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğretim Stilleri; İlk Sonuçlar" Tıp Eğitimi Dünyası,28-32 (2012).

 4. Kulaç E, Gürpınar E, Öncü M, Probleme Dayalı Öğrenimde Öğrenci ve Eğitim Yönlendiricisi Geri Bildirimleri: Aralarında İlişki Var mı? Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 18(4), 116-119 (2011).

 5.    Gürpınar E, Güzeller CO, Alimoğlu K, Kulaç E, Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Çalışma Davranışlarının ve Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeğinin Psikometrik Niteliklerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 18(3), 96-99 (2011).

 6.    Özan S, Gürpınar E, Şahin. Yolumuza Işık Tutanlar: Tıp Eğitimcileri İçin Önemli Kuruluşlar ve Belgeler. Tıp Eğitimi Dünyası, 32, 30-68 (2011).

 7.    Gürpınar E, Batı H, Tetik C, “Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi” Tıp Eğitimi Dünyası, 32, 18-29 (2011).

 8.    Şahin H, Ozan S, Gürpınar E, “Abraham Flexner’i Doğru Anlamak”, Tıp Eğitimi Dünyası, 30, 60-71, (2011).

 9.    Şenol Y, Gürpınar E, Özenci Ç, Balcı N, Şenol U, “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Özel Çalışma Modülleri İle İlgili Öğretim Üyesi ve Öğrencilerin Görüşleri: İlk Sonuçlar” Marmara Medical Journal, 23: 353-359 (2010).

10.    Gürpınar E, “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Probleme Dayalı Öğrenimde Eğitim Yönlendiricisinin Konunun Uzmanı Olmasının Öğrencinin Sınav Başarısı Üzerine Etkisi” Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 16(3), 10-13  (2009).

 11.   Gürpınar E, Alimoğlu MK, Mamaklı S, Dönmez L, “I. Basamakta Sürekli Tıp Eğitimi,” Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 21, 1-5, (2008).

 12.   Gürpınar E, Karslı B, “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Probleme Dayalı Öğrenim Modeli”, Tıp Eğitim Dünyası, 28, 9-12 (2008).

 13. Sindel M, Şenol Y, Gürpınar E, “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Anatomi Eğitiminin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi”, Tıp Eğitim Dünyası, 28, 31-36 (2008).

 14. Gürpınar E, Zayim N, “Tıp Eğitiminde E-Öğrenme”, Tıp Eğitim Dünyası, 27, 19-25 (2008).

 15. Şenol Y, Çete Y, Gürpınar E,  “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrencilerinde Tükenmişlik Sendromu ve Etkileyen Etmenler”, Tıp Eğitim Dünyası, 25, 10-16 (2007).

 16. Gürpınar E,  Mamaklı S, Alimoğlu M,  Şenol Y, Türkay M, Aktekin M,  “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesleksel Beceri Uygulamaları Hakkındaki Öğrenci Geri Bildirimleri”, Tıp Eğitim Dünyası, 23, 58-64 (2006).

 17. Alimoğlu M, Türkay M, Şenol Y, Gürpınar E,  Mamaklı S, Şentürk ÜK, “Temel Bilimlerde Hazır Bulunuşluk Sınavları”,  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 31, 1-8 (2006).

 18. Şenol Y, Gürpınar E, Erengin H, Öztürk H, TümtürkYılmaz TT, “İletişim, Etik ve Sağlık Ocağı Konularını İçeren Probleme Dayalı Öğrenim Modülü: Öğrenci Değerlendirmesi”, Tıp Eğitim Dünyası, 22, 17-20 (2006).     

 19. Kılıç B, Kaynak C, Keskinoğlu P, Karakuş NE, Giray H, Konakçı SK, Sönmez Y, Meseri R, Sönmez G, Yanık A, Binbay D, Arslan LS, Gürpınar E, Günay T, Uçku R,  “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Toplumsal Tanı Çalışması. Öğrenci Geribildirimlerinin değerlendirilmesi”, Tıp Eğitim Dünyası, 22, 22-36 (2006).      

 20. Gürpınar E, Akyıldız F, Özbudak Ö, Şenol Y, “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Probleme Dayalı Öğrenimin  Eğitim Yönlendiricileri Tarafından Değerlendirilmesi”,  Tıp Eğitim Dünyası, 20, 46-53 (2005).       

 21. Gürpınar E, Şenol Y, Oğuz N, Demirel B, Uçar Y, “Anatomi Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenim ile Klasik Eğitim Modelinin Karşılaştırılması”, Tıp Eğitim Dünyası, 19, 14-20 (2005).   

 22. Kılıç B, Ergör A, Gürpınar E, Demiral Y, “Sağlık Ocaklarında Çalışan Personelin İş Doyumu (Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölge Başkanlığı)”, Sağlık ve Toplum, 2, 12-21 (2004). 

 23. Gürpınar E, Şenol Y, Alimoglu MK, Aktekin M, “Tıp Eğitiminin Sosyal Yaşam Memnuniyetine Etkisi”, Tıp Eğitim Dünyası, 15, 28-33 (2004).

 24. Şenol Y, Çubukçu S, Alimoglu MK, Gürpınar E, “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Bir Değerlendirme Uygulaması: Hasta Yönetim Problemleri”, Tıp Eğitim Dünyası, 15, 22-27 (2004).

 25. Alimoglu MK, Gürpınar E, Şenol Y, Çubukçu S, Aktekin M, “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenim Uygulamaları Konusundaki Memnuniyetleri”,  Tıp Eğitim Dünyası, 14, 8-15 (2004).

 26. Gürpınar E, Senol Y, Alimoglu MK, Aktekin M, “Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Gelecek Endişesi,” Sendrom, 10, 46-51 (2004).

 27. Ergör A, Kılıç B, Gürpınar E, Sağlık Ocaklarında İş Riskleri”, Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 16, 44-51 (2003).

 28. Gürpınar E, Musal B, “Tıp Eğitiminin Gelişim Süreci” Toplum ve Hekim, 18, 446-451 (2003). 

 29. Gürpınar E, Musal B, Aksakoğlu G, “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde  Halk Sağlığı Rotasyonu Yapan Dönem 6 Öğrencilerinin Toplum Hekimliği Konularındaki Bilgi Düzeyleri”,  Tıp Eğitim Dünyası, 13, 59-64 (2003).

 30. Günay T, Kulaç E, Gürpınar E, Badıllıoğlu O, Pabuçcuoğlu O, Konakçı S, Uçku R, “Toplum İçinde Tıp Eğitimi Uygulaması”, Tıp Eğitim Dünyası, 12, 12-17 (2003).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1.    Gürpınar E, “Tıp eğitimi ve E-öğrenme” VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Ankara, 33, 2012.

 2.    Gürpınar E, Alimoğlu K, Kulaç E, Nacar M, Budakoğlu I, Karaoğlu N, Yılmaz ND, Öncü S, Taşkıran C,  Çalışkan A, Gönüllü İ, Onan A, “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Mesleksel Beceri Eğitimine Yönelik E-Öğrenme Uygulaması”  VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Ankara, 78-80, 2012.

 3.    Kulaç E, Gürpınar E, Uysal HH, “Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğretim Stilleri” VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Ankara, 102-103, 2012.

 4.    Hemmati P, Alimoglu K, Gurpinar E, Farahi KS, Isla JT, “A model for integration of basic and clinical sciences based on Clinical Presentation Curriculum (CPC)” VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Ankara, 122-123, 2012.

  5.    Aflatoonian A, Gouya MM, Hemmati P, Alimoglu M, Gurpinar E, “A new classification for female infertility: Created with the aid of Clinical Presentation Curriculum (CPC)”  VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Ankara, 1009-110, 2012.

 6.    Alimoğlu M, Gürpınar E, Mamaklı S, Süzen B, “Etkin Bir Sunu Hazırlama Üzerine Bir Özel Çalışma Modülü Örneği ” VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Ankara, 124-125, 2012.

 7.    Gürpınar E, Alimoğlu K, “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dokuz Yıllık Probleme Dayalı Öğrenim Geri Bildirim Sonuçları” VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Ankara, 120-121, 2012.

  8.    Halaç E, AkınG, Gürpınar E, “Öğrenme Yaklaşımlarının Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sınav Başarılarına ve Kariyer Seçimlerine Etkisi” VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Ankara, 117-118, 2012.

  9.    Süzen B, Keleş N, Gürpınar E, “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projesi Beş Yıllık Deneyimin Sonuçları” VII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Ankara, 119, 2012.

 10. Boz A, Gürpınar E, Alper A, “Tıp Eğitiminde Kistik Fibrozis” 5. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastaliklari ve Kistik Fibrozis Kongresi, Ankara, 2011.

 11. Gürpınar E, Kılınç C, Gümüşalan Y, Kulaç E, Palancı Y, Alimoğlu MK, Ceylan A, “4 Tıp Fakültesinde Eğitime Yeni Başlayan Öğrencilerin Hekimlik Mesleğine İlişkin Düşüncelerinin Araştırılması” Topluma Dayalı Tıp Eğitimi ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, 53, 2011.

 12. Gürpınar E, Alimoğlu MK, Güzeller C, “Probleme Dayalı Öğrenimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi İçin Öğrenci Ve Öğretim Elamanlarına Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması” Topluma Dayalı Tıp Eğitimi ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, 55, 2011.

 13. Gürpınar E, Batı H, Tetik C, “Tıp Fakültelerinde Uygulanan Probleme Dayalı Öğrenme, Hibrit ve Entegre Eğitim Programlarının Öğrencilerin Öğrenme Stilleri ve Öğrenme Yaklaşımları Üzerine Etkisi”, Topluma Dayalı Tıp Eğitimi ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, 67, 2011.

 14. Gürpınar E, Tetik C, Alimoğlu MK, Akdoğan I, “Probleme Dayalı Öğrenimin Eğitim Yönlendiricileri ve Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi” Topluma Dayalı Tıp Eğitimi ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, 69, 2011.

 15. Alimoğlu MK, Mamaklı S, Gürpınar E, Süzen B, “Etkin Bir Sunu Hazırlama Üzerine Bir Özel Çalışma Modülünün Evrimi” Topluma Dayalı Tıp Eğitimi ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, 71, 2011.

 16. Karaoğlu N, Baykan Z, Gürpınar E, “Tıp Eğitimi Anabilim Dalları Dördüncü Kış Okulu Katılımcılarının Sosyodemografik Özellikleri, Yalnızlık ve İş Doyumu Düzeyleri”, Topluma Dayalı Tıp Eğitimi ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, 116, 2011.

 17. Gürpınar E, “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalının Bugünü ve Geleceği”, VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Aydın, 31, 2010.

 18. Tetik C, Gürpınar E, Kulaç E, Akdoğan I, Mamaklı E, “Öğrenme Yaklaşımları ve Probleme Dayalı Öğrenim Memnuniyeti Arasındaki İlişki”, VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Aydın, 53, 2010.

 19. Kulaç E, Gürpınar E, Öncü M, “PDÖ de Öğrenci ve Öğretim Üyesi Geribildirimleri; Dönemlere Göre Fark ve Aralarında İlişki Var mı? VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Aydın, 88, 2010.

 20. Mamaklı S, Gürpınar E, Alimoğlu MK, Şenol Y, Aktekin M, “Mesleksel Beceri Eğitiminde Yeterlilik Kaybı”, Tıp Eğitiminde Akreditasyon ve Program Değerlendirme Sempozyumu, Denizli, 44, 2009.

 21. Kulaç E, Sönmez Y, Aşçı H, Cesur G, Gürpınar E, Doğuç DK, “ Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 ve Dönem 2 Öğrencilerinin PDÖ uygulamaları Hakkındaki Görüşleri” Tıp Eğitiminde Akreditasyon ve Program Değerlendirme Sempozyumu, Denizli, 51, 2009.

 22. Gürpınar E, Alimoğlu MK, Mamaklı S, Aktekin M, “Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stillerine Göre Probleme Dayalı Öğrenim ve Klasik Eğitimden Duydukları Memnuniyet ve Akademik Başarıları”, Tıp Eğitiminde Akreditasyon ve Program Değerlendirme Sempozyumu, Denizli, 58, 2009.

 23. Gürpınar E, Bati AH, Tetik C, “Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stili ve Yaklaşımı”, Tıp Eğitiminde Akreditasyon ve Program Değerlendirme Sempozyumu, Denizli, 65, 2009.

 24. Yıldırım F, Öztürk A, Gürpınar E, Şenol Y, Oğuz N, “The Feedback Evaluation of Problem Based Learning Faculty of Medicine, in Akdeniz University”, XIIth National Congress of Anatomy with International Participation, 45, 2008.

 25. Gürpınar E, Zayim N, Basarıcı İ, Gündüz F, Asar M, Oğuz N “Integrartion of E-learning and problem based learning in medical education” XIIth National Congress of Anatomy with International Participation, 52, 2008.

 26. Gürpınar E, Zayim N, Şenol Y, “Probleme Dayalı Tıp Eğitiminde E-Öğrenme ve Öğrenme Stilleri” V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, 38, 2008.

 27. Mamaklı S, Gürpınar E,  Alimoğlu MK, Şenol Y,  Türkay M, Aktekin M, “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesleksel Beceri Uygulamaları Hakkındaki Öğrenci Geri Bildirimleri”, V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, 56, 2008.

 28. Gürpınar E, Karslı B, Aktekin M, “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde PDÖ de Görev Alan Eğitim Yönlendiricilerinin PDÖ Hakkındaki Görüşleri” V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, 85, 2008.

 29. Gürpınar E, Şenol Y, Alimoğlu M, Türkay M, Mamaklı S, Aktekin M, “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin PDÖ Geri Bildirimleri”, V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, 86, 2008.

 30. Şenol U, Şenol Y, Gürpınar E, Zayim N, Velipaşaoğlu S, Dicle Ö, “Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Eğitim Kurullarında Çalışan ve Çalışmayan Öğretim Üyelerinin Eğitimde Sorunlara Bakışları”, V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, 97, 2008.

 31. Gürpınar E, Çetinkaya S, Sürer H, Aktekin M, “Akdeniz ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakülteleri Dönem I Öğrencilerinin Çalışma Davranışları”, V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, 107, 2008.

 32. Batı H, Baykan Z, Gürpınar E, Musal B, Özkan S, Şahin H, Tengiz F, Turan S, Velipaşaoğlu S,Tıp Eğitimi Anabilim Dallarının Araştırma İşlevi”, V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, 122, 2008.

 33. Gürpınar E, Zayim N, Özenci C “Tıp Eğitiminde Öğretim Teknolojileri: E-Öğrenme ve Probleme Dayalı Öğrenme Entegrasyonu”, IV. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, Antalya, 56-60, 2007.

 34. Gürpınar E, Zayim N, Senol U, “Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitiminde E-Öğrenme Uygulamalarına Genel Bir Bakış”, Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Sempozyumu, Ankara, 48, 2007.

 35. Alimoğlu M, Türkay M,  Gürpınar E, Mamaklı S, Aktekin M, “ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Meslek İçi Eğitime Yaklaşımı”, Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Sempozyumu, Ankara, 52, 2007.

 36. Alimoğlu M, Türkay M, Şenol Y, Gürpınar E,  Mamaklı S, Şentürk ÜK “Temel Bilimlerde Hazır Bulunuşluk Sınavları”, IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Adana, 151, 2006.

 37. Gürpınar E, Türkay M, Şenol Y, Alimoğlu M, Aktekin M “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Probleme Dayalı Öğrenim Uygulamaları”, IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 27, 2006.

 38. Şenol Y, Gürpınar E, Alimoğlu M, Türkay M,  Aktekin M “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Program Değerlendirme Tablosu”, IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Adana, 90, 2006.

 39. Mamaklı S, Alimoğlu M, Gürpınar E,  Baysal K, Türkay M, Şenol Y, Aktekin M “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Mesleksel Beceri Laboratuarı Uygulamaları”, IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Adana, 92, 2006.

 40. Kılıç B, Kaynak C, Keskinoğlu P, Karakuş NE, Giray H, Konakçı SK, Sönmez Y, Meseri R, Sönmez G, Yanık A, Binbay DD, Arslan L, Gürpınar E, Günay T, Uçku R,  “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Toplumsal Tanı Çalışması. Öğrenci Geribildirimlerinin Değerlendirilmesi”, IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Adana, 112, 2006.

 41. Aktekin M, Şenol Y, Alimoğlu M, Gürpınar E,  Şenol Y, Mamaklı S, Türkay M “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Eğitim Becerilerini Geliştirme ve Eğitici Eğitimi Kursunun Değerlendirilmesi”, IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Adana, 139, 2006.

 42. Gürpınar E, Türkay M, Şenol Y, Alimoğlu M, Aktekin M “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenim Puanları ile Komite Puanlarının Karşılaştırılması”, IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Adana,150, 2006.

 43. Alimoğlu M, Türkay M, Şenol Y, Gürpınar E,  Mamaklı S, Şentürk ÜK, “Temel Bilimlerde Hazır Bulunuşluk Sınavları”, IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Adana, 151, 2006.

 44. Türkay M, Alimoğlu M, Şenol Y, Mamaklı S, Gürpınar E,  Aktekin M “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin Problem Çözme Yeteneğinin Saptanması ve Bu Becerilerin Probleme Dayalı Öğrenim Değerlendirme Sonuçları ile İlişkilerinin belirlenmesi”, IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Adana, 152, 2006.

 45. Kılıç B, Ergör A, Gürpınar E, Demiral Y, “İş Doyumu Ölçeğinde İç Tutarlılık”, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 186, 2004.

 46. Şenol Y, Gürpınar E,  Alimoğlu M, Şenol Y, Aktekin M, Baykara M “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yeni Bir Eğitim Programının Yapılanma Ve Organizasyonu”, III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Şanlıurfa, 102, 2004.

 47. Mamaklı S, Alimoğlu M, Gürpınar E,  Baysal K, Aktekin M “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Mesleksel Beceri Laboratuarı Uygulamaları”, III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Şanlıurfa, 112, 2004.

 48. Alimoğlu M, Gürpınar E, Şenol Y, Çubukçu S,  Aktekin M “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinin  Probleme Dayalı Öğrenim Uygulamaları Konusundaki Memnuniyetleri”, III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Şanlıurfa, 124, 2004.

 49. Gürpınar E, Musal B, Aksakoğlu G “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aktif Ve Klasik Eğitim Öğrencilerinin Toplumsal Hedefler Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması Ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi”, III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Şanlıurfa, 132, 2004.

 50. Gürpınar E, Şenol Y, Öz, H, Oğuz N “Probleme Dayalı Öğrenim ile Klasik Eğitimde Temel Anatomik Bilginin Karşılaştırılması”, III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Şanlıurfa, 133, 2004.

 51. Kaynak C, Gürpınar E, Soyer A, Kıran S, Uçku R “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Sağlık Ocağı Yaz Stajı Uygulamasının Değerlendirilmesi”, III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Şanlıurfa, 134, 2004.

 52. Kaynak C, Gürpınar E, Soyer A, Kıran S, Uçku R “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II Acil Servis Yaz Stajı Uygulamasının Değerlendirilmesi”, III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Şanlıurfa, 135, 2004.

 53.  Öz H, Gürpınar E, Baykara M “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akreditasyon Çalışması”, III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Şanlıurfa, 144, 2004.

 54. Aktekin M, Şenol Y, Alimoğlu M, Gürpınar E,  Şenol Y, Mamaklı S, Dönmez L “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Eğitim Becerilerini Geliştirme ve Eğitici Eğitimi Kursunun Değerlendirilmesi”, III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Şanlıurfa, 175,  2004.

 55. Şenol Y, Aktekin M, Türkay M, Gürpınar E,  “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tıp Mesleğini Seçme Nedenleri”, III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Şanlıurfa, 187, 2004.

 56. Gürpınar E, Çubukçu S, Alimoğlu M, Şenol Y, Aktekin M “Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Probleme Dayalı Öğrenim Uygulamaları”, III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Şanlıurfa, 93, 2004.

 57. Kılıç B, Günay T, Ünal B, Kaynak C, Kaya H, Işık B, İçel N, Şahin A, Keskinoğlu P, Konakçı SK, Gürpınar E, Pabuççuoğlu O, Badıllıoğlu 0, “Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölgesi  Aylık Bülteni:Seyir Defteri”, Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Manisa, 11, 2004.

 58. Kılıç B, Uçku R, Günay T, Kaynak C, Konakçı SK, Keskinoğlu P, Sönmez Y, Giray H, Meseri R, Gürpınar E, Arslan LS, “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Topluma Dayalı Tıp Eğitimi İçin Örnek Bir Uygulama: Toplumsal Tanı Çalışması” 1. Aktif Eğitim Kurultayı, İzmir, 53-59, 2004.

 59. Kılıç B, Keskinoğlu P, Konakçı SK Kaynak C, Sönmez Y, Arslan L, Gürpınar E, Uçku R, “Bir Toplumsal Tanı Çalışması: Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Dönem 4 Staj Uygulaması”, Halk Sağlığı Günleri, Sivas, 32, 2003.

 60. Çiçek S, Şişman A, Yıldız A, Gürpınar E, Yeşil L, Çelik A, Çavdar C, Çamsan T, “Hemodiyaliz Hastalarında Örnek Diyetin Fosfor Düzeyine Etkisi”, Türk Nefroloji Diyaliz ve Transpalantasyon Dergisi, 1, 83, Antalya, 2002.

 61. Ertürk N, Yıldız S, Gürpınar E, Çiçek S, Tamsan T, “Hemodiyaliz Hastalarında Oral E Vitamini ve E Vitamini Kaplı Diyaliz Membranı Kullanımının İnflamasyon ve Anemi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması”, Türk Nefroloji Diyaliz ve Transpalantasyon Dergisi, 1, 83, Antalya 2002.

 62. Türkyılmaz M, Çiçek M, Karadeniz D, Özdemir F, Gülistan L, Gürpınar E, Yıldız S, Kocaman G, Çamsan T, “Hemodiyaliz Hastalarında Primer ve Fonksiyonel Hemşirelik Yöntemlerinin Hasta Memnuniyetine Etkisi”, Türk Nefroloji Diyaliz ve Transpalantasyon Dergisi, 1, 84, Antalya, 2002.

 63. Çiçek S, Şişman A, Yıldız S, Yılmaz M, Gürpınar E, Ersoy R, Çelik A, Çavdar C, Çamsan T, “Kanın Laboratuara Ulaşma Süreci Fosfor Düzeyini Etkiler mi?”, Türk Nefroloji Diyaliz ve Transpalantasyon Dergisi, 1, 84, Antalya, 2002.

 64. Gürpınar E., Kılıç B, Ergör A, "Narlıdere Sağlık, Eğitim ve Araştırma Bölgesinde Çalışan Sağlık Personelinin İş Doyumu," VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 463-466, Diyarbakır, 2002.

 65. Gürpınar E, Musal B, Aksakoğlu G, “Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Halk Sağlığı Rotasyonu Yapan Dönem VI Öğrencilerinin Toplum Hekimliği Konularındaki Bilgi Düzeyleri”, VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 561-563, Diyarbakır, 2002.

 66. Gürpınar E., Kılıç B, Ergör A, Demiral Y, "Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlığı Sağlık Ocaklarında Çalışan Personelin İş Riskleri", II. Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri, 231 - 236, İzmir, 2002.

 67. Gürpınar E., Y.Sönmez, Arslan L, Kesgin C, Tırpan K, Karcıoğlu Ö, Ergör A, "Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Servisine Başvuran İş Kazalarının Değerlendirilmesi", II. Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri,  237-240, İzmir, 2002.

       F. Diğer Yayınlar

   Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :

Dedeoğlu N, Akman M, Çabuk G, Gülengöz M, Gürpınar E, Işık A, Keçer Ö, Kulakaç Ö, Öncel S, Şenol Y, Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Sorunları, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Antalya, 2007.

 Projelerde Yaptığı Görevler:

Tamamlanan Projeler

 1. Tıp Fakültelerinde Uygulanan Probleme Dayalı Öğrenme, Hibrid ve Entegre Eğitimi Programlarının Öğrencilerin Öğrenme Stilleri ve Öğrenme Yaklaşımları Üzerine Etkisi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ, Proje No: 2008.01.0103.005, Proje Yöneticisi, 2010.

 2. Tıp Eğitiminde E-Öğrenme ve Probleme Dayalı Öğrenme Entegrasyonu, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ, Proje No: 2007.01.0103.012, Proje Yöneticisi, 2008.

 3.  İzmir İli “Metropolitan” Alanda Toplumun Sağlık Düzeyi ve Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı, DPT PROJESİ, PROJE NO: 2002K120200, Yardımcı Araştırmacı, 2002.

 Devam eden projeler

1. Mezuniyet öncesi Tıp Eğitiminde Mesleksel Beceri Eğitimine Yönelik E-Öğrenme Uygulaması AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ, Proje No: 2011.01.0103.019, Proje Yöneticisi, 2011.

 2.   Sürekli Mesleki Gelişim Kapsamında Web-Tabanlı Dermatoloji Eğitimi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ,  Yardımcı Araştırmacı, 2012.

İdari Görevler

PDÖ koordinatörlüğü (2004-2012)

Eğitim-öğretim koordinasyon kurulu üyeliği (2003- 2012)

Mezuniyet Sonrası Eğitimi Yürütme Kurulu üyeliği (2010- 2012)

Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatör yardımcısı (2010- 2012)

Eğitim-öğretim koordinasyon kurulu Başkoordinatör Yardımcılığı (2012)

Anabilim Dalı Başkanlığı (2010- sürmekte)

Dekan Yardımcılığı (2012-2015)

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği

Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği


Sayfa Özeti: Prof.Dr. Erol GÜRPINAR

Sayfa Açıklaması: Erol GÜRPINAR

Anahtar Kelimeler: